Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Dni obce 2017

Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny

Zmluva  na Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny na letných slávnostiach obce 400,- € Mgr. Daniel Hulaj > Zmluva

Zmluva o odstúpení územia

Zmluva o odstúpení územia a majetkoprávnom vysporiadaní obcí Šamudovce, Krásnovce a Lastomír bez náhrady Obce Šamudovce, Krásnovce a Lastomír > Zmluva

Kúpno-predajná zmluva parkové lavičky

Kúpno-predajná na parkové lavičky 5 ks a parkové svietidlá 5ks 735,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2017 62.- € na žiaka Základná škola Michalovce Okružná, Základná škola T.J. Mousona > Zmluva

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Bc. Peter Varga > Zmluva