Oznamy

Zverejnenie mena zapisovateľky

O B E C     K R Á S N O V C E               V súlade  s § 169 ods. 6  zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení...

OBEC KRÁSNOVCE   OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach, podľa § 166 zákona č....

OBEC Krásnovce     OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obec Krásnovce podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8...

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II...

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce Č.p.: ORHZ – MI1 – 193 – 006 /2018               ...

Návrh záverečného účtu Obce Krásnovce za rok 2017

> Dokument na stiahnutie