Oznamy

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce Č.p.: ORHZ – MI1 – 193 – 006 /2018               ...

Návrh záverečného účtu Obce Krásnovce za rok 2017

> Dokument na stiahnutie

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole, v školskej jedálni > Dokument k stiahnutiu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krásnovce

> Dokument na stiahnutie

Rozhodnutie o zmene hraníc katastrálnych území

ROZHODNUTIE o zmene hraníc katastrálnych území Lastomír, Šamudovce a Krásnovce Dokument na stiahnutie

Výzva na predkladanie  ponuky

Výzva na predkladanie  ponuky v zadávaní zákazky  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov na predmet – uskutočnenie stavebných prác s názvom: Kultúrny dom v obci...